Katalog proizvoda
Rozeta
Šifra Naziv  ø A ø B H
4640001 Rozeta  ø73/12,5x0,8 73 12,5 11
4640002 Rozeta  ø73/16 x 0,8 73 16 11
4640003 Rozeta  ø76/20x0,8 76 20 12
4640004 Rozeta ø76/22x0,8 76 22 12
4640005 Rozeta  ø76/25x0,8 76 25 12
4640006 Rozeta  ø76/30x0,8 76 30 12
4640007 Rozeta  ø98/40x0,8 98 40 15
4640008 Rozeta  ø98/42x0,8 98 42 15
4640009 Rozeta ø98/50x0,8 98 50 15
4640010 Rozeta  ø114/60x0,8 114 60 17
Materijal izrade : AISI 316 L
Poklopac cijevi ravni
Šifra Naziv  ø A s
4640051 Poklopac cijevi ravni  ø20x3 20 3
4640052 Poklopac cijevi ravni  ø22x3 22 3
4640053 Poklopac cijevi ravni  ø25x3 25 3
4640054 Poklopac cijevi ravni  ø30x3 30 3
4640055 Poklopac cijevi ravni ø40x3 40 3
4640056 Poklopac cijevi ravni  ø42x3 42 3
4640057 Poklopac cijevi ravni  ø50x3 50 3
4640058 Poklopac cijevi ravni ø60x3 60 3
4640060 Poklopac cijevi ravni  ø20x0,8 20 0,8
4640061 Poklopac cijevi ravni  ø22x0,8 22 0,8
4640062 Poklopac cijevi ravni  ø25x0,8 25 0,8
4640063 Poklopac cijevi ravni  ø30x0,8 30 0,8
4640064 Poklopac cijevi ravni  ø40x0,8 40 0,8
4640065 Poklopac cijevi ravni  ø42x0,8 42 0,8
4640066 Poklopac cijevi ravni  ø50x0,8 50 0,8
Materijal izrade : AISI 316 L
Poklopac cijevi zaobljeni
Šifra Naziv  øA H
4640101 Poklopac cijevi zaobljeni  ø20x1,5 20 6,3
4640102 Poklopac cijevi zaobljeni  ø22x1,5 22 6,3
4640103 Poklopac cijevi zaobljeni  ø25x1,5 25 7,5
4640104 Poklopac cijevi zaobljeni  ø30x1,5 30 7,5
4640105 Poklopac cijevi zaobljeni  ø40x1,5 40 9
4640106 Poklopac cijevi zaobljeni  ø42x1,5 42 9
4640107 Poklopac cijevi zaobljeni  ø50x1,5 50 10
4640108 Poklopac cijevi zaobljeni  ø60x1,5 60 8,5
4640110 Poklopac cijevi zaobljeni  ø89x1,5 89 21
Materijal izrade : AISI 316 L

Stopa cijevi
Šifra Naziv  øA øB s
4640151 Stopa cijevi  ø62/12,5x3 62 12,5 3
4640152 Stopa cijevi  ø70x3 70 - 3
4640153 Stopa cijevi  ø88/40x3 88 40 3
4640154 Stopa cijevi  ø88/42x3 88 42 3
4640155 Stopa cijevi  ø88/50x3 88 50 3
4640156 Stopa cijevi  ø106/60x3 106 60 3
4640157 Stopa cijevi elipsa  90/50x3 elipsa 3
4640158 Stopa cijevi  ø88x3 88 - 3
4640159 Stopa cijevi  80x80x3 kvadratna 3
4640160 Stopa cijevi  ø90/40x5 90 40 5
4640161 Stopa cijevi  ø90x5 90 5
4640162 Stopa cijevi  ø62x3 62 - 3
4640163 Stopa cijevi  ø70/30x3 70 30 3
4640164 Stopa cijevi  ø70/25x3 70 25 3
4640165 Stopa cijevi  ø70/35x3 70 35 3
4640166 Stopa cijevi  ø70/20x3 70 20 3
4640167 Stopa cijevi  ø106x3 106 - 3
Materijal izrade : AISI 316 L
Šeširasta podloška
Šifra Naziv  øA øB ød C
4640341 Šeširasta podloška ø56/13 56 25 13 12
4640342 Šeširasta podloška ø56/17 56 25 17 12
4640343 Šeširasta podloška ø75/19 75 35 19 15
4640344 Šeširasta podloška ø75/21 75 35 19 15
Materijal izrade : Č.0147

 

 

 
Kvadratna podloška
Šifra Naziv  A B C ød
4640351 Kvadratna podloška 50x50x3 50 50 3 13
4640352 Kvadratna podloška 50x50x4 50 50 4 17
4640353 Kvadratna podloška 70x70x4 70 70 4 19
4640354 Kvadratna podloška 70x70x5 70 70 5 21
Materijal izrade : Č.0145

Btrvela 40x40
Šifra : 4010100
Naziv : Btrvela 40x40 tip 0101
Materijal izrade : AISI 316 L

 

 

 

Brtvela 40x20x34
Šifra : 4010200
Naziv : Brtvela 40x20x34 tip 0102
Materijal izrade : AISI 316 L

 

 

 

Brtvela 40x34x34
Šifra : 4010300
Naziv : Brtvela 40x34x34 tip 0103
Materijal izrade : AISI 316 L

 

 

 

Brtvela 40x34x34 elipsa
Šifra : 4010400
Naziv : Brtvela 40x34x34 elipsa tip 0104
Materijal izrade : AISI 316 L

 

 

 

Brtvela 50x40
Šifra : 4010500
Naziv : Brtvela 50x40 tip 0105
Materijal izrade : AISI 316 L

Brtvela 40x20x78
Šifra : 4010600
Naziv : Brtvela 40x20x78 tip 0106
Materijal izrade : AISI 316 L

 


 
Brtvela 40x34x78
Šifra : 4010700
Naziv : Brtvela 40x34x78 tip 0107
Materijal izrade : AISI 316 L

 


 
Brtvela 40x78x78
Šifra : 4010800
Naziv : Brtvela 40x78x78 tip 0108
Materijal izrade : AISI 316 L

 


 
Brtvela 40x34x78 sa kukom
Šifra : 4010990
Naziv : Brtvela 40x34x78 sa kukom tip 0110
Materijal izrade : AISI 316 L

 


 
Brtvela 40x20x78 sa kukom
Šifra : 4010900
Naziv : Brtvela 40x20x78 sa kukom tip 0109
Materijal izrade : AISI 316 L

 


 
Brtvela tip 0113
Šifra :  
Naziv : Brtvela  tip 0113
Materijal izrade : AISI 316 L

 

 

 

T vijak
Šifra Naziv  Md L A
4020001 T vijak  M12 x 250 12 250 60
4020002 T vijak  M12 x 300 12 300 60
4020003 T vijak  M12 x 350 12 350 60
4020004 T vijak  M14 x 250 14 250 60
4020005 T vijak  M14 x 300 14 300 60
4020006 T vijak  M14 x 350 14 350 60
4020007 T vijak  M16 x 300 16 300 70
4020008 T vijak  M16 x 350 16 350 70
Materijal izrade : ST 37

 

 
Brtvela tokarena
Šifra Naziv  øA L
4010001 Brtvela tokarena  ø10 10 70
4010002 Brtvela tokarena  ø12 12 80
4010003 Brtvela tokarena  ø14 14 90
4010004 Brtvela tokarena  ø16 16 100
4010005 Brtvela tokarena  ø18 18 110
4010006 Brtvela tokarena  ø20 20 120
4010007 Brtvela tokarena  ø22 22 130
4010008 Brtvela tokarena  ø25 25 140
Materijal izrade : ST 37

 

 

 
Produžetak kape ventila
Šifra Naziv  øA H
4420001 Produžetak kape PE ventila ø27x15 27 15
4420002 Produžetak kape PE ventila ø27x20 27 20
4420003 Produžetak kape PE ventila ø27x25 27 25
4420004 Produžetak kape PE ventila ø27x30 27 30
4420005 Produžetak kape PE ventila ø27x40 27 40
4420006 Produžetak kape PE ventila ø27x50 27 50
4420011 Produžetak kape Ms ventila ø21x10 21 10
4420013 Produžetak kape Ms ventila ø21x20 21 20
4420015 Produžetak kape Ms ventila ø21x30 21 30
4420017 Produžetak kape Ms ventila ø21x40 21 40
Materijal izrade : Č.1212 pocinčano

 

 

Čep zaobljeni za cijev
Šifra Naziv  øD ød h
4101201 Čep zaobljeni za cijev 16x1 16 14,2 8,4
4101202 Čep zaobljeni za cijev 16x1,5 16 13,2 8,4
4101203 Čep zaobljeni za cijev 18x1 18 16,2 8,4
4101204 Čep zaobljeni za cijev 18x1,5 18 15,2 8,4
4101205 Čep zaobljeni za cijev 20x1 20 18,2 8,4
4101206 Čep zaobljeni za cijev 20x1,5 20 17,2 8,4
4101207 Čep zaobljeni za cijev 22x1,5 22 19,2 8,4
4101208 Čep zaobljeni za cijev 25x1,5 25 22,2 8,4
4101209 Čep zaobljeni za cijev 30x1,5 30 27,2 8,4
Materijal izrade : AISI 316 L

 

 
Čep ravni za cijev
Šifra Naziv  øD ød h
4101221 Čep ravni za cijev 16x1 16 14,2 8,4
4101222 Čep ravni za cijev 16x1,5 16 13,2 8,4
4101223 Čep ravni za cijev 18x1 18 16,2 8,4
4101224 Čep ravni za cijev 18x1,5 18 15,2 8,4
4101225 Čep ravni za cijev 20x1 20 18,2 8,4
4101226 Čep ravni za cijev 20x1,5 20 17,2 8,4
4101227 Čep ravni za cijev 22x1,5 22 19,2 8,4
4101228 Čep ravni za cijev 25x1,5 25 22,2 8,4
4101229 Čep ravni za cijev 30x1,5 30 27,2 8,4
Materijal izrade : AISI 316 L

 

 
Čep šiljak za cijev
Šifra Naziv  øD ød H
4101241 Čep - šiljak za cijev 16x1 16 14,2  
4101241 Čep - šiljak za cijev 16x1,5 16 13,2  
4101241 Čep - šiljak za cijev 18x1 18 16,2  
4101241 Čep - šiljak za cijev 18x1,5 18 15,2  
4101241 Čep - šiljak za cijev 20x1 20 18,2  
4101241 Čep - šiljak za cijev 20x1,5 20 17,2  
Materijal izrade : AISI 316 L

 

 

Nosač stakla tip 101
Šifra : 4012001
Naziv : Nosač stakla tip 101
Materijal izrade : AISI 316 L

 


 
Nosač stakla tip 121
Šifra : 4012021
Naziv : Nosač stakla tip 121
Materijal izrade : AISI 316 L

 


 
Nosač stakla tip 141
Šifra : 4012041
Naziv : Nosač stakla tip 141
Materijal izrade : AISI 316 L

 

 

 

 
PODACI O OBRTU
Adresa
Metalplast V.N.
Grgura Budislavića 121 23000 Zadar
Informacije
TELEFON: 023 221 474
MOBITEL: 091 208 5580
FAX: 023 221 474
Vlasnik
Neven Vrkić
neven.vrkic@zd.t-com.hr
info@metalplast-vn.hr
Poslovni podaci
OIB: 11752436941
ŽRN: 2484008-1100277260
Izrada: bit Prava pridržava: Metalplast V.N.